Khóa học Shopee Thực Chiến | Bí mật xây shop yêu thích – Fori Team Hà Nội

1,499,000

Bạn sẽ học được gì từ khóa học Shopee Thực Chiến | Bí mật xây shop yêu thích?

  • Cách tạo và xây dựng shop từ A-Z
  • Cách trang trí shop đẹp mắt, chuyên nghiệp
  • Cách gia tăng lượt theo dõi shop
  • Cách gia tăng khách hàng
  • Cách nghiên cứu từ khóa
  • Cách quảng cáo Shopee
  • Nhân bản Shopee
  • Quản lý shop hiệu quả
  • … Và nhiều kiến thức tuyệt vời khác

Đăng ký khóa học ngay để vượt xa đối thủ của bạn!!!