Chiến lược xây dựng hệ thống content – Giảng viên Quyết Đào

798,000

Bạn sẽ được học gì trong “Chiến lược xây dựng hệ thống Content”?

  • Bạn sẽ nhận được một tư duy mới về Content.
  • Cách xây dựng một hệ thống Content cho tất cả các kênh của mình từ A-z.
  • Cấu trúc của Content cơ bản, đơn giản và dễ hiểu.
  • Ý tưởng để xây dựng Content.
  • Công thức để xây dựng Content khi triển khai bất kì dự án nào.
  • Cách để viết Content chuẩn SEO.
  • Dễ hiểu và triển khai ngay sau học xong.
  • Thảo luận trực tiếp với Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống Content.
  • Cách nhân bản và triển khai hệ thống nội dung cho một lĩnh vực khác.

Đánh giá về “Chiến lược xây dựng hệ thống Content”?

Đây là một khóa học trực quan và thực chiến để xây dựng bất kì hệ thống Marketing đối với bất kì sản phẩm nào bạn mong muốn.
Thời gian học rất ngắn, xúc tích và ngắn gọn.
Giảng viên hỗ trợ trực tiếp, triển khai ngay kế hoạch sau khi học.
Đây là một khóa học với lượng kiến thức hệ thống Logic, Giảng viên trainning và cùng đồng hành với bạn để xây dựng được kế hoạch phát triển Content cho toàn bộ kênh và phát triển sản phẩm cho bạn.

Chúc các bạn thành công!