Làm thế nào để làm Affiliate với Fori Center?

Nhấn VÀO ĐÂY để biết cách làm Affiliate với Fori Center.

Chính sách trả thưởng tại Fori Affiliate như thế nào?

Fori Affiliate sẽ thanh toán hoa hồng cho các publisher vào ngày 1 – 5 hàng tháng thông qua tài khoản ngân hàng hoặc ví momo.

Đối với sản phẩm là phần mềm bạn sẽ nhận được 20 – 30% hoa hồng trên mỗi đơn hàng.

Các sản phẩm là khóa học bạn sẽ nhận được 40% hoa hồng trên mỗi đơn hàng.